Vriend van Groot Brandenborch

Draagt u het werk op onze boerderij een warm hart toe? Wordt dan Vriend van Groot Brandenborch. Dat kan al vanaf € 25,- per jaar. Daarmee zorgt u ervoor dat wij ons mooie en waardevolle werk kunnen blijven doen. Stuur een email naar arjan@grootbrandenborch.nl en u ontvangt een aanmeldingsformulier. Wilt u rechtstreeks geld overmaken, dan kan dat op Rabobank nr. NL97RABO 0327440627 onder vermelding ‘steun Groot Brandenborch’.