Op Boerderij Groot Brandenborch hebben we verschillende oude landbouwhuisdierrassen. We stellen ze met trots aan u voor.


Maas Rijn IJssel vee

De MRIJ is een oer-Hollandse koe die sinds jaar en dag bekend staat om haar prettige karakter, flinke productie, goede gezondheid en fraaie roodbonte voorkomen. De afkorting MRIJ staat voor Maas, Rijn en IJssel. In het stroomgebied van deze drie grote rivieren, met vruchtbare uiterwaarden maar ook schrale zandgronden, ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een koe met bijzondere kwaliteiten. De MRIJ is een echt dubbeldoelras, wat betekent dat het dier naast melk ook een mooi stukje vlees oplevert. Ze heeft een schofthoogte van rond de 1.35 meter, is mooi bespierd en kan tegen een stootje. Onder goede omstandigheden geeft een MRIJ koe 20 tot 25 liter melk per dag. De MRIJ heeft, zoals bijna alle koeien, van nature horens. Veel veehouder laten deze om praktische redenen op jonge leeftijd verwijderen. Niets is echter zo mooi als een MRIJ mét horens. Ondanks alle pluspunten was de aandacht van melkveehouders voor de MRIJ de laatste decennia gering. De Amerikaanse Holstein-Friesian koe, kortweg afgekort als HF, geeft gemiddeld zo’n 2000 liter melk per jaar meer, wat voor veel boeren de aanleiding is geweest de veestapel te ‘moderniseren’. De interesse in de MRIJ neemt de laatste jaren echter weer toe. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook in de melkveehouderij en duurzaam is de MRIJ zeker.

Bonte Bentheimer varken

De Bonte Bentheimer is een middelgroot landvarken met onregelmatige vlekken en loboren. Het dier heeft een goede gezondheid, vriendelijk karakter en is relatief ongevoelig voor stress. Tot voor kort stond de Bonte Bentheimer te boek als specifiek Duits ras, maar naar inmiddels wordt aangenomen hield het verspreidingsgebied van dit type varken destijds niet bij de landsgrens op. Sinds de erkenning door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen - voorjaar 2010 - heeft de Bonte Bentheimer ook ‘poot aan de grond’ in Nederland. Het is daarmee het enige in ons land voorkomende oude varkensras. Alle andere oude (vaak regionale) varkensrassen zijn verdwenen, opgegaan in ‘het productievarken’. Niet alleen in ons land is het dier ‘zeldzaam’, ook in Duitsland is dat met slechts 400 in het stamboek ingeschreven dieren het geval. Het klinkt wellicht tegenstrijdig, maar door de dieren weer een gebruiksdoel te geven – zoals de slacht – helpt dat bij het opbouwen van een levensvatbare populatie. Bonte Bentheimers groeien langzamer dan moderne productievarkens, wat commercieel gezien een nadeel is maar een gunstig effect heeft op de smaak. Die smaak komt extra tot zijn recht doordat Bonte Bentheimer vlees van nature iets meer vet bevat en vet is – zoals iedere goede kok weet – een belangrijk aspect in de smaakbeleving. De Bonte Bentheimers op Groot Brandenborch lopen het hele jaar buiten in een weitje met schuilstal en krijgen onder andere groenteafval uit de moestuin en roggemeel te eten.

Noord-Hollandse blauwe kip

De Noord-Hollandse Blauwe staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Niet zozeer vanwege de fraaie koekoek tekening of het gemakkelijke karakter, maar vooral vanwege het bijzonder smakelijke vlees. De Noord-Hollandse Blauwe, officieel Noord-Hollands hoen genaamd, is zo’n honderd jaar geleden ontstaan uit kruisingen van lokale (Noord-Hollandse) hoenders met het Mechels Hoen, de Vlaanderse koekoek en de Plymouth Rock. Het is een echte dubbeldoelkip (vlees èn eieren), met de nadruk op de vleesproductie. De Noord-Hollandse Blauwe heeft een enkele, rechtopstaande kam, oranje-rode ogen en een tamelijk losse bevedering. De oren zijn rood en de poten wit. De hanen zijn aanzienlijk lichter van kleur dan de hennen. Volwassen hanen wegen tussen de 3,5 en de 4 kilo, hennen tussen de 2,75 en de 3,25 kilo. De hoogtijdagen van het ras liggen in het midden van de vorige eeuw. In de periode 1925 – 1965 haalden heel wat Noord-Hollandse boeren een (extra) inkomen uit het vermeerderen en opfokken van Noord-Hollandse Blauwen. Na de tweede wereldoorlog liep het aantal fokkers terug, de laatste grote stopte in 1977. De Noord-Hollandse blauwe kon niet langer opboksen tegen de uiterst snel groeiende, maar qua smaak weinig interessante, industriekip (‘plofkip’). Vandaag de dag wordt de Noord Hollandse Blauwe uitsluitend door hobbyisten gefokt, alhoewel er voorzichtige plannen zijn het dier weer op productieschaal te gaan houden.